הפייסבוק שלי

מחכים למשיח בהר הבית...

ממתינים היהודים לבוא  בית המקדש. אלו נותנים לזמן לעשות את שלו וההם דוגלים בדחיקת הקץ - קירוב היום.
תצפית מגג בית החושן בהר הזיתים בו גרות משפחות יהודיות.
הצצה לבית הקברות היהודי שם מצפים המתים לבוא המשיח...
רגליהם לכיוון המקום המיועד... הם פטורים מגלגול מחילות.
נבקר בהר הבית. מדוע אסור לעלות להר?  מי הם גרשון סלומון ונאמני ההר?
היכן גר שרון? ומנין השם בית הצלם?
על חצרות שהתחדשו בהן חיים יהודיים.

מחכים למשיח בהר הבית