הפייסבוק שלי

ירושלים עד הבית - הרצאות - ירושלים של מה הלאה


ירושלים של מה הלאה

חלון אל קו התפר הירושלמי בין הווה לעתיד. נגיעה בשאלות הנוקבות של בירת ישראל, המשך פיתוח העיר על רקע דחיית תוכנית ספדי , האם פנינו אכן לעיר רפאים? מי יעצור את ההגירה השלילית? ומה על הדמוגרפיה החרדית .
איזו עיר נפגוש כאן בעוד דור או שניים?