הפייסבוק שלי

עם חסידים בטיש

סיור במחוזות השבת של ירושלים. בין ליטאים, חסידים וספרדים.
כל קבוצה ודרכה לקבל את שבת המלכה. ניגונים בוקעים מכל עבר.
עיירה יהודית בזמן הזה כמו בימים ההם... מי לובש מה? למה כובע?
מי קונה שטריימל למי? מה הסיפור מאחורי הפשקוויל?
נתארח בחצר חסידית ל טיש. אדמו"ר סועד ארוחת ליל שבת במחיצת
חסידיו הנהנים מהפירורים הרוחניים—חוויה מעולם אחר...

עם חסידים בטיש


עם חסידים בטיש