הפייסבוק שלי

שווקים ומנהגים לפני סוכות

ירושלים על סף אחד משלוש הרגלים.
בשווקי ארבעת המינים מגדירים יהודים אורתודוכסים, מצוידים בזכוכית מגדלת
והמלצות של מורי הוראה מומחים את ההבדלים בין כשר למהודר.
הקישוטים הצבעוניים ותמונות חכמי הדור מגרשים את קדרות האבן מהחצרות.
נשוטט בשכונות, נעקוב אחר הקמת סוכות ונהנה מעשייה שכולם לוקחים בה חלק.
נבקר אצל אמן המשחזר טקסים מבית המקדש, אליו נשואות פני עולי הרגל. 

שווקים ומנהגים לפני סוכות

 

שווקים ומנהגים לפני סוכות

 

שווקים ומנהגים לפני סוכות

 

שווקים ומנהגים לפני סוכות