הפייסבוק שלי

יהיה בסדר... מתכוננים לפסח

מסע בין מוקדי התכונה של ערב החג.
נבקר במרכזי הקניות התוססים. היכן מיוצרת מצה שמורה? ומי לוקח חלק בתהליך המסורתי?
נלך בין אתרים שונים של הגעלת כלים הרוחשים כמרקחה.
מה בין הגעלה לטבילה ומה מקור המצווה?
מה הדרך הבדוקה לביעור חמץ? ואיך מסלקים פרורים מהשטריימל?
נקנח במפגש עם מוסד חרדי המכשיר בנות מחבר העמים לחיי חרות בציון.

יהיה בסדר - מתכוננים לפסח