הפייסבוק שלי

במחיצת אומרי סליחות

קדושה יורדת על ירושלים באלול. האברכים שוקדים על תלמודם בלי חיוך. בעלי בתים מוסיפים שתי מעות לכל קבצן. נשים עמלניות,
מטיבות את השביס, מביטות השמיימה ונאנחות: יום הדין בפתח!
הימים  כבדי משקל. והלילות? מפויסים יותר.
אולי זו הצינה הירושלמית, אולי אומרי תהילים אצל אבני הכותל הזועקים: "חטאנו לפניך, רחם עלינו".
סיור בעיר ממרקת חטאיה ומבקשת סליחה.
גן מקובלי משיח בן יוסף והשכונות אהל ומזכרת משה, זיכרון טוביה ומשכנות.
נלך אל קברי האדמו"רים לבית גור ומשם לשכונת מקור ברוך, גאולה
וישיבת אור החיים של הרב אלבז שם נאזין לסליחות המרגשות בעיר.

במחיצת אומרי סליחות