הפייסבוק שלי

ש"י עגנון - ירושלים כתמול שלשום

תחנות במסעו של יצחק קומר הצבע ובלק הכלב המיוסר בשכונות ירושלים.
זוהי יצירת מופת מבית היוצר של עגנון אודות מסעו של בחור צעיר ועני לארץ-ישראל.
הסיפור מדלג מיפו לירושלים מעולם של התפקרות דתית לעול מצוות.
יש בו מציאות שאינה מחמיצה שום הזדמנות להתאכזב הכול בשפתו המתובלת
של גדול היוצרים היהודיים.
המסע בירושלים המסמלת את הרוח להבדיל מיפו עיר החומר חושף את שכונות העיר
כשאנו צועדים בעקבות בלק הכלב שכל חטאו בכיתוב המתנוסס על גבו.
האם פני הדור כפני הכלב?

ש